Няколко популярни факта за напоследък:

1-ви факт: На всеки от нас му се налага поне няколко пъти в живота да си зададе въпроса „Какво да правя сега?”.
2-ри факт: Всеки е чувал мъдростта „Вместо да ловиш риба за някой - научи го да лови риба сам”.
3-ти факт: На повечето големи хора им се налага да работят, като по някое време на всеки му писва от положението, в което е и иска да промени нещата.
4-ти факт: Повечето хора не знаят как и не предполагат, че могат да се научат как да планират и реализират мечтите си.
5-ти факт: Tiger Club разполага с най-добрите персонални обучители по кариерно и професионално развитие, от които всеки може да се възползва.

Хората vs фактите:

Епизод І: Могат да се научат да ловят риба сами в специализиран курс, като избират кога, как и колко да учат.
Епизод ІІ: Могат да се станат професионални обучители и консултанти по кариерно развитие.

Епизод І. Сценарий І.
За какво иде реч: ИНДИВИДУАЛНО КАРИЕРНО КОНСУЛТИРАНЕ

За кого е подходящо индивидуалното кариерно консултиране – за работещи, безработни, млади специалисти, студенти, ученици – за онези, които искат:

 • да разберат кои са най-подходящите за тях професии;
 • да открият най-добрите позиции и работодатели;
 • да кандидатстват така, че да бъдат назначени и да започнат работа;

или за хора, които вече са изминали част от професионалния си път, но искат:

 • да променят посоката, в която се реализират и развиват;
 • да добавят „вкус” и „аромат” към настоящото си положение;
 • да обогатят универсалните си уменията и знанията.

Странични ефекти от индивидуалното кариерно консултиране:

 • научавате и откривате себе си – вашите силни страни, области за развитие, индивидуални характеристики, ценности, желания и мечти;
 • научавате кои са вашите вътрешни водачи – онези (често скрити) неща, които определят изборите ни, нещата, които харесваме, нещата, към които се стремим и които ни вълнуват и изпълват живота ни със смисъл;
 • придобивате нови знания и умения за това как вземате решения;
 • научавате (чрез практикуване) умението да общувате и разбирате себе си; да сте уверени и спокойни в комуникацията си с работодатели.

Как се случва кариерното консултиране:
Вариант І. В индивидуални сесии с кариерен консултант

 • първоначална, безплатна среща с клиента – в нея клиентът споделя нуждите си, а консултантът му предлага различни подходи, в зависимост от целите и възможностите на клиента. Срещата приключва със споразумение за по-нататъшна работа. При необходимост целта на консултирането може да бъде променена в хода на срещите;
 • същински срещи с клиента – могат да отнемат от 1 до 6 срещи, в които последователно се преминава през различните етапи от предварителното споразумение с клиента. Средна продължителност на срещите – 1,5 ч., като при необходимост се продължават без това да е за сметка на клиента;
 • процесът приключва, когато предварителният план е изпълнен и клиентът е доволен от постигнатите резултати.

Цени:

 • 1-ва среща – безплатна;
 • От 1 до 3 последващи сесии – по 50,00 лв / сесия;
 • За всяка следваща сесия – по 30,00 лв / сесия.

Къде се провеждат срещите:
В офиса на Tiger Club, ул. Шипка 3, ет.3, София.

Кога се провеждат срещите:
В удобно за клиента време.

За контакти и записване:
TigerClub.bg
Т: +359 2 4918 014

Епизод І. Сценарий ІІ.
В отворени полудневни обучения в група „Какъв цвят е моята професия?”


Цели на семинара:

 • Всеки участник да открие най-подходящите за него сфери за професионалната реализация;
 • да си отговори на въпросите кои са силните му страни и кои са факторите, които го ограничават да постигне мечтите си;
 • да обмени опит с другите участници в групата;

Разглеждани теми:

 • Пазарът на труда в България;
 • Кои съм аз и защо си заслужава да бъда нает;
 • Подготовка на актуално портфолио – автобиография и мотивационно писмо;
 • Стратегии за търсене на работа и план за действие;
 • Най-често срещаните грешки и как да се предпазим от тях.

Продължителност:
4,5 часа.

Цени:
60,00 лв.

Къде се провеждат срещите:
В зависимост от големината на групата се избира зала и участниците се уведомяват предварително.

Кога се провеждат срещите:

 • Всеки петък, при минимален брой на участниците – 10 души;
 • По конкретна заявка на група, в удобно за участниците време.

За контакти и записване:
TigerClub.bg
Т: +359 2 4918 014

Епизод ІІ. Сценарий І.
За какво иде реч: ОБУЧЕНИЯ ЗА СПЕЦИАЛИСТИ ПО КАРИЕРНО КОНСУЛТИРАНЕ по международната сертификационна програма Global Career Development Facilitator (GCDF)

За GCDF
GCDF е програма за обучение на консултанти по професионално и кариерно развитие, разработена от най-голямата организация на консултантите в света – NBCC и адаптирана за България от JobTiger.bg и NBCC България. За кого: Програмата е насочена към специалисти по човешки ресурси и мениджъри на различни нива. Приложение: Програмата е разработена с цел приложението й в подбора, оценката, развитието и управлението на служителите, както и в случаите на освобождаване на служители, с цел подпомагане и насочване на процеса на смяна на работа. Към момента повече от 1000 специалисти са обучени по тази програма и работят в бизнеса и в образователната система в България. Формат на тренинга:

 • Предварителна самоподготовка, включваща запознаване с материали, решаване на казуси и упражнения. Целта е участниците да получат обратна връзка от водещите на тренинга, както и да уеднаквят нивото си преди присъственото обучение;
 • присъствено обучение – практическо разиграване на етапите на кариерното консултиране в различни ситуации (3 дни);
 • разработване на казус с реален клиент (самоподготовка между двете присъствени срещи);
 • присъствено обучение – супервизия на казусите на участниците (2 дни).

Тренингът завършва с издаване на сертификат – български или международен (опция).

Кога се провежда тренинга:
При сформиране на група от 10 – 12 участника и в зависимост от предпочитанията им.

Цена на тренинга:

 • 750,00 лв без ДДС (без сертификат)
 • 850, лв без ДДС (с издаване на сертификат от NBCC България)
 • 980,00 лв без ДДС (с издаване на международен сертификат от NBCC International)

За информация и записване:
Надежда Ангелова
JobTiger.bg
E: gcdf@jobtiger.bg
T: +359 2 4918 014
M: +359 888 379 386

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЕРТИФИКАТА

Кариерно консултиране в световен мащаб
Кариерното консултиране е световна практика, която започва преди повече от двадесет години в САЩ и през последното десетилетие става все по-популярна в Европа. Целта на кариерното консултиране е да ориентира хората към подходяща професионална реализация, след оценка на индивидуалните и професионални качества. Кариерните консултанти използват различни методи за работа като тестове, интервюта, игрови ситуации, коучинг техники и други.
Global Career Development Facilitator (GCDF) e международна програма за подготовка на кариерни консултанти, която се прилага в повече от 40 държави в цял свят, сред които САЩ, Канада, Нова Зеландия, Япония, Румъния, Германия, Италия, Швейцария и България. GCDF предлага стандартизация и признание на специалистите по кариерно консултиране, съобразена с конкретните характеристики на различните държави.
GCDF е създадена през 1997 г. в САЩ от Националния борд на сертифицираните консултанти (NBCC) и е най-успешната програма на борда. Със своя 25-годишен опит, NBCC е една от най-големите институции в света, които се грижат за разработването и въвеждането на сертификационни програми. В последните години бордът разкрива свои представителства по цял свят.

Кариерно консултиране в България
В началото на 2005 година JobTiger ООД и проект “Пазар на труда” на Американската агенция за международно развитие започнаха проект за създаване на кариерното консултиране като практика и професия в България. Проектът включва адаптация и разпространение за България на един от най-популярните сертификати за кариерно консултиране и обучение на кариерни специалисти GCDF (Global Career Development Facilitator).
През месец януари 2007 в България беше разкрито представителство на NBCC – NBCC България, което гарантира качеството и развитието на кариерното консултиране и се грижи за поддържането и усъвършенстването на знанията на сертифицираните консултанти.
В България първото обучение на обучители беше проведено през Септември 2005 година, като към момента над 1000 кариерни консултанта практикуват в системата на средното и висшето образование у нас, както и в бизнеса. Кариерните консултанти придобиват умения и компетенции за индивидуална работа в областта на кариерното консултиране в частни организация, в публичните институции, в държавната администрация.

Обучението е практико-теоретично и е организирано на модулен принцип. Модулите, включени в обучението са:

МОДУЛ I. ТЕОРИИ НА КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ
МОДУЛ II. КОМУНИКАЦИОННИ УМЕНИЯ И ПРОЦЕСА НА ПОДПОМАГАНЕ
МОДУЛ III. ИЗГОТВЯНЕ НА ОЦЕНКА В ПРОЦЕСА НА КАРИЕРНО КОНСУЛТИРАНЕ
МОДУЛ IV. ПРОЦЕСЪТ НА ОБУЧЕНИЕ И СЪСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМИ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ
МОДУЛ V. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛИ И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
МОДУЛ VI. ПАЗАРЪТ НА ТРУДА В БЪЛГАРИЯ
МОДУЛ VІІ. ЕТИЧНИ СТАНДАРТИ И НОРМИ НА КАРИЕРНОТО КОНСУЛТИРАНЕ ПО СВЕТА И В БЪЛГАРИЯ

Притежателите на сертификата приемат, че за да поддържат високо професионално ниво, са длъжни да полагат усилия за собственото си професионално развитие и практикуване на уменията си след получаването на сертификата.