началоуслугиконсултиранепартньорибиблиотеказа насконтакт
TigerClub Logo
TigerClub Logo Вашият най-ценен капитал са хората
 
Библиотека
 

Библиотека

В тази секция ще публикуваме актуални материали и информация в областта на социалните придобивки и тенденции в областта на ангажираността, мотивацията и задържането на персонала.

 
Как да разберем кои са най-подходящите професии за нас? С кариерно консултиране при специалист
петък, 15 май 2009
 

Няколко популярни факта за напоследък:

1-ви факт: На всеки от нас му се налага поне няколко пъти в живота да си зададе въпроса „Какво да правя сега?”.
2-ри факт: Всеки е чувал мъдростта „Вместо да ловиш риба за някой - научи го да лови риба сам”.
3-ти факт: На повечето големи хора им се налага да работят, като по някое време на всеки му писва от положението, в което е и иска да промени нещата.
4-ти факт: Повечето хора не знаят как и не предполагат, че могат да се научат как да планират и реализират мечтите си.
5-ти факт: Tiger Club разполага с най-добрите персонални обучители по кариерно и професионално развитие, от които всеки може да се възползва.

Хората vs фактите:

Епизод І: Могат да се научат да ловят риба сами в специализиран курс, като избират кога, как и колко да учат.
Епизод ІІ: Могат да се станат професионални обучители и консултанти по кариерно развитие.

Епизод І. Сценарий І.
За какво иде реч: ИНДИВИДУАЛНО КАРИЕРНО КОНСУЛТИРАНЕ

За кого е подходящо индивидуалното кариерно консултиране – за работещи, безработни, млади специалисти, студенти, ученици – за онези, които искат:

 • да разберат кои са най-подходящите за тях професии;
 • да открият най-добрите позиции и работодатели;
 • да кандидатстват така, че да бъдат назначени и да започнат работа;

или за хора, които вече са изминали част от професионалния си път, но искат:

 • да променят посоката, в която се реализират и развиват;
 • да добавят „вкус” и „аромат” към настоящото си положение;
 • да обогатят универсалните си уменията и знанията.

Странични ефекти от индивидуалното кариерно консултиране:

 • научавате и откривате себе си – вашите силни страни, области за развитие, индивидуални характеристики, ценности, желания и мечти;
 • научавате кои са вашите вътрешни водачи – онези (често скрити) неща, които определят изборите ни, нещата, които харесваме, нещата, към които се стремим и които ни вълнуват и изпълват живота ни със смисъл;
 • придобивате нови знания и умения за това как вземате решения;
 • научавате (чрез практикуване) умението да общувате и разбирате себе си; да сте уверени и спокойни в комуникацията си с работодатели.

Как се случва кариерното консултиране:
Вариант І. В индивидуални сесии с кариерен консултант

 • първоначална, безплатна среща с клиента – в нея клиентът споделя нуждите си, а консултантът му предлага различни подходи, в зависимост от целите и възможностите на клиента. Срещата приключва със споразумение за по-нататъшна работа. При необходимост целта на консултирането може да бъде променена в хода на срещите;
 • същински срещи с клиента – могат да отнемат от 1 до 6 срещи, в които последователно се преминава през различните етапи от предварителното споразумение с клиента. Средна продължителност на срещите – 1,5 ч., като при необходимост се продължават без това да е за сметка на клиента;
 • процесът приключва, когато предварителният план е изпълнен и клиентът е доволен от постигнатите резултати.

Цени:

 • 1-ва среща – безплатна;
 • От 1 до 3 последващи сесии – по 50,00 лв / сесия;
 • За всяка следваща сесия – по 30,00 лв / сесия.

Къде се провеждат срещите:
В офиса на Tiger Club, ул. Шипка 3, ет.3, София.

Кога се провеждат срещите:
В удобно за клиента време.

За контакти и записване:
TigerClub.bg
Т: +359 2 4918 014

Епизод І. Сценарий ІІ.
В отворени полудневни обучения в група „Какъв цвят е моята професия?”


Цели на семинара:

 • Всеки участник да открие най-подходящите за него сфери за професионалната реализация;
 • да си отговори на въпросите кои са силните му страни и кои са факторите, които го ограничават да постигне мечтите си;
 • да обмени опит с другите участници в групата;

Разглеждани теми:

 • Пазарът на труда в България;
 • Кои съм аз и защо си заслужава да бъда нает;
 • Подготовка на актуално портфолио – автобиография и мотивационно писмо;
 • Стратегии за търсене на работа и план за действие;
 • Най-често срещаните грешки и как да се предпазим от тях.

Продължителност:
4,5 часа.

Цени:
60,00 лв.

Къде се провеждат срещите:
В зависимост от големината на групата се избира зала и участниците се уведомяват предварително.

Кога се провеждат срещите:

 • Всеки петък, при минимален брой на участниците – 10 души;
 • По конкретна заявка на група, в удобно за участниците време.

За контакти и записване:
TigerClub.bg
Т: +359 2 4918 014

Епизод ІІ. Сценарий І.
За какво иде реч: ОБУЧЕНИЯ ЗА СПЕЦИАЛИСТИ ПО КАРИЕРНО КОНСУЛТИРАНЕ по международната сертификационна програма Global Career Development Facilitator (GCDF)

За GCDF
GCDF е програма за обучение на консултанти по професионално и кариерно развитие, разработена от най-голямата организация на консултантите в света – NBCC и адаптирана за България от JobTiger.bg и NBCC България. За кого: Програмата е насочена към специалисти по човешки ресурси и мениджъри на различни нива. Приложение: Програмата е разработена с цел приложението й в подбора, оценката, развитието и управлението на служителите, както и в случаите на освобождаване на служители, с цел подпомагане и насочване на процеса на смяна на работа. Към момента повече от 1000 специалисти са обучени по тази програма и работят в бизнеса и в образователната система в България. Формат на тренинга:

 • Предварителна самоподготовка, включваща запознаване с материали, решаване на казуси и упражнения. Целта е участниците да получат обратна връзка от водещите на тренинга, както и да уеднаквят нивото си преди присъственото обучение;
 • присъствено обучение – практическо разиграване на етапите на кариерното консултиране в различни ситуации (3 дни);
 • разработване на казус с реален клиент (самоподготовка между двете присъствени срещи);
 • присъствено обучение – супервизия на казусите на участниците (2 дни).

Тренингът завършва с издаване на сертификат – български или международен (опция).

Кога се провежда тренинга:
При сформиране на група от 10 – 12 участника и в зависимост от предпочитанията им.

Цена на тренинга:

 • 750,00 лв без ДДС (без сертификат)
 • 850, лв без ДДС (с издаване на сертификат от NBCC България)
 • 980,00 лв без ДДС (с издаване на международен сертификат от NBCC International)

За информация и записване:
Надежда Ангелова
JobTiger.bg
E: gcdf@jobtiger.bg
T: +359 2 4918 014
M: +359 888 379 386

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЕРТИФИКАТА

Кариерно консултиране в световен мащаб
Кариерното консултиране е световна практика, която започва преди повече от двадесет години в САЩ и през последното десетилетие става все по-популярна в Европа. Целта на кариерното консултиране е да ориентира хората към подходяща професионална реализация, след оценка на индивидуалните и професионални качества. Кариерните консултанти използват различни методи за работа като тестове, интервюта, игрови ситуации, коучинг техники и други.
Global Career Development Facilitator (GCDF) e международна програма за подготовка на кариерни консултанти, която се прилага в повече от 40 държави в цял свят, сред които САЩ, Канада, Нова Зеландия, Япония, Румъния, Германия, Италия, Швейцария и България. GCDF предлага стандартизация и признание на специалистите по кариерно консултиране, съобразена с конкретните характеристики на различните държави.
GCDF е създадена през 1997 г. в САЩ от Националния борд на сертифицираните консултанти (NBCC) и е най-успешната програма на борда. Със своя 25-годишен опит, NBCC е една от най-големите институции в света, които се грижат за разработването и въвеждането на сертификационни програми. В последните години бордът разкрива свои представителства по цял свят.

Кариерно консултиране в България
В началото на 2005 година JobTiger ООД и проект “Пазар на труда” на Американската агенция за международно развитие започнаха проект за създаване на кариерното консултиране като практика и професия в България. Проектът включва адаптация и разпространение за България на един от най-популярните сертификати за кариерно консултиране и обучение на кариерни специалисти GCDF (Global Career Development Facilitator).
През месец януари 2007 в България беше разкрито представителство на NBCC – NBCC България, което гарантира качеството и развитието на кариерното консултиране и се грижи за поддържането и усъвършенстването на знанията на сертифицираните консултанти.
В България първото обучение на обучители беше проведено през Септември 2005 година, като към момента над 1000 кариерни консултанта практикуват в системата на средното и висшето образование у нас, както и в бизнеса. Кариерните консултанти придобиват умения и компетенции за индивидуална работа в областта на кариерното консултиране в частни организация, в публичните институции, в държавната администрация.

Обучението е практико-теоретично и е организирано на модулен принцип. Модулите, включени в обучението са:

МОДУЛ I. ТЕОРИИ НА КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ
МОДУЛ II. КОМУНИКАЦИОННИ УМЕНИЯ И ПРОЦЕСА НА ПОДПОМАГАНЕ
МОДУЛ III. ИЗГОТВЯНЕ НА ОЦЕНКА В ПРОЦЕСА НА КАРИЕРНО КОНСУЛТИРАНЕ
МОДУЛ IV. ПРОЦЕСЪТ НА ОБУЧЕНИЕ И СЪСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМИ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ
МОДУЛ V. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛИ И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
МОДУЛ VI. ПАЗАРЪТ НА ТРУДА В БЪЛГАРИЯ
МОДУЛ VІІ. ЕТИЧНИ СТАНДАРТИ И НОРМИ НА КАРИЕРНОТО КОНСУЛТИРАНЕ ПО СВЕТА И В БЪЛГАРИЯ

Притежателите на сертификата приемат, че за да поддържат високо професионално ниво, са длъжни да полагат усилия за собственото си професионално развитие и практикуване на уменията си след получаването на сертификата.


 Назад   Изпрати на приятел 
 
   
Коментари (3/3)
Ана-Мария Ангелова JobTiger2009, 27 май 17:19
Здравейте Любо и благодаря, че сте отделил време да изкажете мнението си. От прочетеното си правя извод, че явно информацията за кариерното консултиране, която Ви изпратих не е поднесена по най-добрия начин и има известна степен на объркване. Вие се фокусирате върху сертификационната програма, която е насочена към хора, професионално занимаващи се с човешки ресурси. Предлагаме тези услуги за такива специалисти, за да поддържат и повишават квалификацията си. Също като при шлосерите и заварчиците, които периодично задължително се явяват на специализирани курсове, за да повишават квалификациата си и не губят правото си да упражняват професията т.е. сертифицират се. За да избегнем подобни неясноти в бъдеще, моля обърнете внимание на индивидуалните или семинарни срещи с кариерен консултант, които трудно бих нарекла ”безполезни забавления”. Те са ориентирани към хора с различно образование, професии и цели. Малко статистика на базата на опита ни: между 5 и 15% са хората в България, които имат нужда от този тип услуги. И това е само на пръв поглед. Често дадена ситуация се променя и можем да попаднем сред тези, които поради липса на информация или неправилното й търсене и интерпретиране просто имат нужда да поговорят със специалист. Осъзнавам, че това може да Ви прозвучи странно, но повярвайте, че работата с хора не е никак лесна. Ако някой твърди обратното с удоволствие бих изслушала гледната му точка. Кариерният консултант не предвижда бъдещето Ви в кариерното развитие. Това е човекът, инвестирал време и средства в това да се обучи и да бъде полезен. Това се случва в продължение на няколко месеца, в които се включва теоретична и практическа подготовка, много самостоятелна работа и доста повече практика с клиенти. Ако това Ви се вижда малко, има и магистърска програма по GCDF (сертификационната програма, по която се обучават консултантите). Това едва ли е случайно и безполезно занимание.

В последствие, услугите на консултанта са свързани само и единствено с правилното Ви насочване към определени професии, които биха паснали на личността, характера, типа работа, който предпочитете и не на последно място опита и квалификациата Ви. Често се случва да получим образование в една сфера в последствие да работим в друга или други, а в действителност желанието ни за развитие да е в съвсем различна. Ето, защо услугите по кариерно консултиране се явяват полезни още преди да изберем какво образование ще получим. Това е и причината във всяко трето училище да има кариерен консултант, който насочва още от ученическата скамейка хората, мислещи в посока правилна реализация на потенциала си. За студентите също има такива услуги, предлагащи се в 36 университета в България. За всички други, отдавна откъснали се от ученето и следването, съществуват услугите, посочени в изпратената Ви информация.
Относно американизирането на обществото ни и обидата, която Вие намирате в това, ще кажа само, че не споделам мнението Ви. Целта на кериерното консултиране е да помогне на тези, които желаят да работят това, което освен, че ще гарантира дохода им ще ги направи щастливи и пълноценни. Времето и опитът доказват, че един човек не може да бъде специалист в много области или поне не за гълго време. Ако обаче се развива целенасочено и последователно, нещата стоят по-различно. Тук не се налага да възвисяваме или принизяваме американското, българското или друго общество. Фактите говорят сами, начинът на живот също.
Относно сравнението Ви с различните професии, които споменавате. Това, че различни хора имат претенции да бъдат специалисти в една или друга сфера е тяхно право. Дали са шлосери, заварчици, астролози или гадатели, всеки има правото да си слага етикети според желанията. Нещата излизат наяве при среща, интервю или в работния процес. Тогава няма как да се скрием зад написаното в CV-то или да излъжем за това колко сме добри. Именно, за да се избегнат подобни неудобства, губене на време и разочарования, последвани от обвинения и обиди, срещата със специалист може да е правилният подход. Това е индивидуален избор и всеки рашава дали има смисъл да инвестира само и единствено в себе си. Положителното в случая е че става въпрос наистина за минимално услилие, за което обаче се изисква смелостта да си признаем, че имаме нужда от съдействие.

Още веднъж благодаря за смелостта и времето да споделите мнението си открито. Екипът ни и аз оставаме отворени за комуникация според нагласата и нуждата.

Ана-Мария

Mirko2009, 27 май 16:18
http://www.buzzdash.bg/anketi/bihte-li-se-obarnali-kam-karieren-konsultant-3473/
Liubomir Mihailov2009, 22 май 21:01
Zdraveite Ana Maria Angelova-poeh otgovornost da Vi drasna dva reda i durja na obe6tanieto si. Ne iskam da sam grub ili zasiagam niakogo, no smiatam, 4e tozi tip deinost i suputstva6tite ia "spezialisti", sertifikati i t. n. t. sa 4ast ot edin kup bezpolezni zabavlenia, koito predlaga vse po-idiotizira6toto ni se po amerikanski obrazez ob6testvo, koito obijdat li4nostta na srednia bulgarski grajdanin, no koito sa dostatu4no skupi, za da pompat finansovo niakolko samodovolni gotovanzi, samozvani poznava4i na 4ove6kata su6nost , durja6ti v ruka tainite na 4ove6koto 6tastie i materialnia prosperitet. Ako potarsite na pazara edin profesionalen zavar4ik ili dobur armaturist ili po4ten tehni4eski rukovoditel na stroej, koito si razbira ot rabotata, 6te izpitate neimoverni zatrudnenia, ako uspeete izob6to da go otkriete, no ako potarsite astrolog, psiholog ili soziolog, 6te vi zatrupat s kadri(ne 4e niama nujda ot tiah, no opredeleno ne v tezi koli4estva), koito 6te se zapreska4at da vi davat skupo plateni suveti, s koito zaedno da dostigate do fundamentalni istini i inovatorski re6enia, da preotkrivate zaedno sebe si i nai ve4e toplata voda...s zialoto mi uvajenie kum Vas i va6ia site, koito smiatam za polezen-iskreno va6 klient:
Liubo Mihailov
Личен коментар:
От:
Коментар:
Правила