началоуслугиконсултиранепартньорибиблиотеказа насконтакт
TigerClub Logo
TigerClub Logo Вашият най-ценен капитал са хората
 
Кариерно консултиране
 

Кариерно консултиране

Професионални обучения
 
ГРУПОВО КАРИЕРНО КОНСУЛТИРАНЕ

В отворени полудневни обучения в група „Какъв цвят е моята професия?”


Цели на семинара:

  • Всеки участник да открие най-подходящите за него сфери за професионалната реализация;
  • да си отговори на въпросите кои са силните му страни и кои са факторите, които го ограничават да постигне мечтите си;
  • да обмени опит с другите участници в групата;

Разглеждани теми:

  • Пазарът на труда в България;
  • Кои съм аз и защо си заслужава да бъда нает;
  • Подготовка на актуално портфолио – автобиография и мотивационно писмо;
  • Стратегии за търсене на работа и план за действие;
  • Най-често срещаните грешки и как да се предпазим от тях.

Продължителност:
4,5 часа.

Цени:
60,00 лв.

Къде се провеждат срещите:
В зависимост от големината на групата се избира зала и участниците се уведомяват предварително.

Кога се провеждат срещите:

  • Всеки петък, при минимален брой на участниците – 10 души;
  • По конкретна заявка на група, в удобно за участниците време.

За контакти и записване:
TigerClub.bg
Т: +359 2 491 80 14

Индивидуално кариерно консултиране >>
Професионални обучения >>

 
   
« Назад