началоуслугиконсултиранепартньорибиблиотеказа насконтакт
TigerClub Logo
TigerClub Logo Вашият най-ценен капитал са хората
 
Професионални обучения
 

Кариерно консултиране

Професионални обучения
 
ОБУЧЕНИЯ ЗА СПЕЦИАЛИСТИ ПО КАРИЕРНО КОНСУЛТИРАНЕ

За GCDF

GCDF е програма за обучение на консултанти по професионално и кариерно развитие, разработена от най-голямата организация на консултантите в света – NBCC и адаптирана за България от JobTiger.bg и NBCC България.

За кого: Програмата е насочена към специалисти по човешки ресурси и мениджъри на различни нива.

Приложение: Програмата е разработена с цел приложението й в подбора, оценката, развитието и управлението на служителите, както и в случаите на освобождаване на служители, с цел подпомагане и насочване на процеса на смяна на работа. Към момента повече от 1000 специалисти са обучени по тази програма и работят в бизнеса и в образователната система в България.

Формат на тренинга:

  • Предварителна самоподготовка, включваща запознаване с материали, решаване на казуси и упражнения. Целта е участниците да получат обратна връзка от водещите на тренинга, както и да уеднаквят нивото си преди присъственото обучение;
  • присъствено обучение – практическо разиграване на етапите на кариерното консултиране в различни ситуации (3 дни);
  • разработване на казус с реален клиент (самоподготовка между двете присъствени срещи);
  • присъствено обучение – супервизия на казусите на участниците (2 дни).

Тренингът завършва с издаване на сертификат – български или международен (опция).

Кога се провежда тренинга:
При сформиране на група от 10 – 12 участника и в зависимост от предпочитанията им.

Цена на тренинга:

  • 850, лв без ДДС (с издаване на сертификат от JobTiger)
  • 980,00 лв без ДДС (с издаване на международен сертификат от NBCC International)

За информация и записване:
Надежда Ангелова
JobTiger.bg
E: gcdf@jobtiger.bg
T: +359 2 4918 014
M: +359 888 379 386

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЕРТИФИКАТА


Кариерно консултиране в световен мащаб
Кариерното консултиране е световна практика, която започва преди повече от двадесет години в САЩ и през последното десетилетие става все по-популярна в Европа. Целта на кариерното консултиране е да ориентира хората към подходяща професионална реализация, след оценка на индивидуалните и професионални качества. Кариерните консултанти използват различни методи за работа като тестове, интервюта, игрови ситуации, коучинг техники и други.
Global Career Development Facilitator (GCDF) e международна програма за подготовка на кариерни консултанти, която се прилага в повече от 40 държави в цял свят, сред които САЩ, Канада, Нова Зеландия, Япония, Румъния, Германия, Италия, Швейцария и България. GCDF предлага стандартизация и признание на специалистите по кариерно консултиране, съобразена с конкретните характеристики на различните държави.
GCDF е създадена през 1997 г. в САЩ от Националния борд на сертифицираните консултанти (NBCC) и е най-успешната програма на борда. Със своя 25-годишен опит, NBCC е една от най-големите институции в света, които се грижат за разработването и въвеждането на сертификационни програми. В последните години бордът разкрива свои представителства по цял свят.

Кариерно консултиране в България
В началото на 2005 година JobTiger ООД и проект “Пазар на труда” на Американската агенция за международно развитие започнаха проект за създаване на кариерното консултиране като практика и професия в България. Проектът включва адаптация и разпространение за България на един от най-популярните сертификати за кариерно консултиране и обучение на кариерни специалисти GCDF (Global Career Development Facilitator).
През месец януари 2007 в България беше разкрито представителство на NBCC – NBCC България, което гарантира качеството и развитието на кариерното консултиране и се грижи за поддържането и усъвършенстването на знанията на сертифицираните консултанти.
В България първото обучение на обучители беше проведено през Септември 2005 година, като към момента над 1000 кариерни консултанта практикуват в системата на средното и висшето образование у нас, както и в бизнеса. Кариерните консултанти придобиват умения и компетенции за индивидуална работа в областта на кариерното консултиране в частни организация, в публичните институции, в държавната администрация.

Обучението е практико-теоретично и е организирано на модулен принцип. Модулите, включени в обучението са:

МОДУЛ I. ТЕОРИИ НА КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ
МОДУЛ II. КОМУНИКАЦИОННИ УМЕНИЯ И ПРОЦЕСА НА ПОДПОМАГАНЕ
МОДУЛ III. ИЗГОТВЯНЕ НА ОЦЕНКА В ПРОЦЕСА НА КАРИЕРНО КОНСУЛТИРАНЕ
МОДУЛ IV. ПРОЦЕСЪТ НА ОБУЧЕНИЕ И СЪСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМИ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ
МОДУЛ V. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛИ И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
МОДУЛ VI. ПАЗАРЪТ НА ТРУДА В БЪЛГАРИЯ
МОДУЛ VІІ. ЕТИЧНИ СТАНДАРТИ И НОРМИ НА КАРИЕРНОТО КОНСУЛТИРАНЕ ПО СВЕТА И В БЪЛГАРИЯ

Притежателите на сертификата приемат, че за да поддържат високо професионално ниво, са длъжни да полагат усилия за собственото си професионално развитие и практикуване на уменията си след получаването на сертификата.


Индивидуално кариерно консултиране>>
Групово кариерно консултиране >>

 
   
« Назад