началоуслугиконсултиранепартньорибиблиотеказа насконтакт
TigerClub Logo
TigerClub Logo Вашият най-ценен капитал са хората
 
Служители
 

Асистанс пакети

Employee channel
 
ОБЩ ПАКЕТ - ДНЕВЕН
Общ преглед (от дежурен лекар)15,00 лв.
Интернист - преглед първичен25,00 лв.
Интернист - преглед вторичен20,00 лв.
Интернист - преглед първичен + ЕКГ30,00 лв.
Интернист - преглед вторичен + ЕКГ25,00 лв.
Мускулна, подкожна манипулация по спешност2,50 лв.
Венозна манипулация по спешност5,00 лв.
Венозна инфузия с включени солеви разтвори, система и абокат + венозна манипулация18,00 лв.
Измерване на кръвно налягане без друга медицинска услуга2,50 лв.
Катетеризация включително стойността на катетъра и прегледа45,00 лв.
Първична обработка на рана с или без превръзка25,00 лв.
Превръзка по спешност30,00 лв.
Венозна манипулация с включен лабораторен консуматив6,50 лв.
Поставяне на ТАП10,00 лв.
Екстракция на кърлеж с включени превръзка и общ преглед25,00 лв.
Екстракция на кърлеж с включени превръзка, общ преглед и ТАП28,00 лв.
Домашно посещение от дежурен лекар с или без ЕКГ, мускулна, подкожна или венозна манипулация с транпорт без медикаменти36,00 лв.
Домашно посещение от специалист без стойността на транспорта, медикаменти и манипулации36,00 лв.
Домашно посещение от кардиолог първично и ЕКГ45,00 лв.
Домашно посещение от кардиолог вторично и ЕКГ40,00 лв.
Домашно посещение от хирург + превръзка без стойността на консумативи и медикаменти55,00 лв.
Посещение от травматолог без транспорт, но с включени манипулации - външна услуга110,00 лв.
Посещение от хирург без транспорт и манипулации - външна услуга45,00 лв.
Преглед от лекар за ваксинация6,00 лв.


ОБЩ ПАКЕТ - НОЩЕН
Общ преглед (от дежурен лекар)15,00 лв.
Интернист - преглед първичен25,00 лв.
Интернист - преглед вторичен20,00 лв.
Интернист - преглед първичен + ЕКГ30,00 лв.
Интернист - преглед вторичен + ЕКГ25,00 лв.
Домашно посещещение от дежурен лекар с или без ЕКГ, мускулна,подкожна или венозна манипулация, с транспорт и без медикаменти40,00 лв.
Мускулна, подкожна манипулация по спешност2,50 лв.
Венозна манипулация по спешност5,00 лв.
Венозна инфузия с включени солеви разтвори, система и абокат + венозна манипулация18,00 лв.
Измерване на кръвно налягане без друга медицинска услуга2,50 лв.
Катетеризация включително стойносттастта на катетъра и прегледа50,00 лв.
Първична обработка на рана с или без превръзка25,00 лв.
Превръзка по спешност30,00 лв.
Венозна манипулация с включен лабораторен консуматив6,50 лв.
Поставяне на ТАП10,00 лв.
Екстракция на кърлеж с включени превръзка и общ преглед25,00 лв.
Екстракция на кърлеж с включени превръзка, общ преглед и ТАП30,00 лв.
Посещение от специалист без стойността на транспорта, медикаментите и манипулациите - 20-23ч.55,00 лв.
Посещение от специалист без стойността на транспорта, медикаментите и манипулациите - 20-07ч65,00 лв.
Посещение от кардиолог + ЕКГ без стойността на медикамента, транспорта и манипулацията - 20-23ч.55,00 лв.
Посещение от кардиолог + ЕКГ без стойността на медикамента, транспорта и манипулацията - 20-07ч.60,00 лв.
Посещение от УНГ с включен транспорт от 20-22ч.50,00 лв.
Посещение от УНГ с включен транспорт от 22-06ч.70,00 лв.
Посещение от травматолог без стойността на медикамента, транспорта и манипулацията - 20-07ч.60,00 лв.
Посещение от травматолог без транспорт, но с включени манипулации140,00 лв.
Посещение от хирург без стойнстта на транспорта и манипулацията - 20-07ч.50,00 лв.
Посещение от хирург без транспорт, но с включени манипулации - 20-07ч.140,00 лв.
Посещение от уролог без транспорт и манипулации 20-07ч.50,00 лв.
Посещение от уролог без транспорт, но с включени манипулации 20-07ч.75,00 лв.
Посещение от невролог без транспорт и манипулации 20-07ч.50,00 лв.
Посещение от офталмолог без транспорт, но с включени манипулации 20-07ч.60,00 лв.
Посещение от АГ специалист без транспорт и манипулации 20-07ч.55,00 лв.
Посещение от неврохирург без транспорт и манипулации 20-07ч.60,00 лв.
Посещение от травматолог без транспорт, но с включени манипулации - външна услуга120,00 лв.
Посещение от хирург без транспорт и манипулации - външна услуга55,00 лв.
 
   
« Назад